Anoreksija nervoza

Diagnostični kriteriji za anoreksijo nervozo

  • odklanjanje vzdrževanja minimalne telesne teže, ki je  normalna za določeno starost in višino (telesna teža je nižja od 85 % pričakovane telesne teže) ali v obdobju rasti neuspeh pridobiti pričakovano telesno težo, kar vodi k telesni teži manjši od 85 % pričakovane;
  • intenziven strah pred pridobivanjem telesne teže ali pred debelostjo, čeprav je  teža zelo nizka ali se še zmanjšuje;
  • motnje v zaznavanju oblike in teže telesa, vpliv telesne teže ali oblike na samovrednotenje, ali zanikanje resnosti tega, da ima oseba nizko težo;
  • pri tistih, ki so že imele menstruacijo, pride do amenoreje (do izgube vsaj treh menstrualnih ciklusov).

Nekatere osebe z anoreksijo nervozo  se počutijo v splošnem pretežke, predebele. Druge spoznajo, da so suhe, a so še vedno preokupirane z določenimi deli svojega telesa: npr. z boki in stegni. Poslužujejo se raznih tehnik za merjenje svojega telesa: pretirano tehtanje, obsesivno merjenje delov telesa in uporaba ogledala za preverjanje tistih delov telesa, ki jih dojemajo kot debele.

Izguba telesne teže je dojeta kot izjemen dosežek in znak zunanje samodiscipline, medtem ko je povečanje telesne teže dojeto kot nesprejemljiv padec samokontrole.

Indeks telesne mase

ITM = ali < 18.5 kg/m2
ITM (indeks telesne mase) = teža v kilogramih/višina v metrih na kvadrat.
Pri določanju ITM upoštevamo tudi posameznikovo telesno strukturo in zgodovino njegove teže.

Dva podtipa anoreksije nervoze

Za oba podtipa veljajo zgoraj naštete značilnosti anoreksije nervoze, razlika med obema podtipoma je v načinu, kako oseba znižuje in ohranja nizko telesno težo.

Restriktivni tip
Oseba s pomočjo hujšanja, stradanja ali pretirane telovadbe vzdržuje ali znižuje lastno telesno težo. Med tekočo epizodo anoreksije nervoze oseba ni redno vključena v basanje s hrano ali očiščevalno vedenje (samoizzvano bruhanje, zlorabo laksativov, diuretikov, klistiranje).

Purgativni tip (angl. binge eating/purging type)
Med tekočo epizodo AN se oseba redno prenajeda ali uporablja očiščevalne metode (samoizzvano bruhanje ali zlorabo laksativov, diuretikov ali klistir) – ali oboje skupaj. Večina oseb se poslužuje te dodatne metode najmanj enkrat tedensko.

V literaturi zasledimo tudi izraz bulimični tip anoreksije nervoze.

Pogostost

  • 0,1 – 1 % žensk (pozna adolescenca in zgodnja odraslost), desetkrat manj moških.

Potek

Pojavi se med 14 in 18 letom, redko po 40. letu. Pogosto je začetek povezan z nekim stresnim dogodkom. Potek in rezultat anoreksije je zelo različen. Nekateri posamezniki popolnoma okrevajo po eni sami epizodi anoreksije nervoze, nekateri imajo nihanja pri pridobivanju telesne teže in izgubi le-te,  drugi  imajo izkušnjo anoreksije, ki traja več let in lahko preide v kronično obliko anoreksije nervoze.

Med tistimi, ki so hospitalno zdravljeni, je smrtnost zaradi stradanja, elektrolitskega neravnovesja, samomora  10 % .

Iz naših izkušenj ugotavljamo, da je starost za razvoj anoreksije nervoze pogosto nižja od zgoraj navedene, npr. 12 let. S tovrstno populacijo se ukvarjajo na Pediatrični kliniki v Ljubljani.

Družinski vzorec

Višje tveganje za razvoj anoreksije nervoze ali povečano tveganje za razpoloženjsko motnjo (še posebej za purgativni tip) obstaja, če ima sorodnik v prvem kolenu AN.Last update: 30.9.2013