1. Strokovna pomoč za osebe z motnjami hranjenja

Kontinuiran program svetovalnice MUZA, ki traja minimalno eno šolsko leto obsega naslednje dejavnosti:

 • prvi informativni pogovor
 • uvodni intervju
 • sklenitev terapevtskega dogovora
 • priprava individualnega načrta in spremljanje tega
 • vključenost v eno izmed skupin  (v terapevtsko skupino po gestalt pristopu ali  podporno skupino) ali v individualno terapijo. Vsaka oseba ima na voljo eno izmed teh dveh glavnih oblik pomoči
 • kreativne delavnice (npr. izdelovanje mask, nakita, voščilnic, ples, retorika, idr.)
 • tematske delavnice (različne aktualne vsebine)
 • doživljajski izleti v naravo (večinoma v okolici Ljubljane)
 • dvodnevni bivalni seminar ob zaključku šolskega leta na Vršiču
 • sodelovanje pri evalvaciji programa
 • svetovanje v krizi.

2. podporna skupina za starše in bližnje oseb z motnjo hranjenja (za starše, sorodnike, partnerje/ke)

Podporna skupina poteka enkrat mesečno. Vanjo se lahko vključi vsak svojec (starš, partner, stari starš, sorojenec, prijatelj itd.), ki želi pomoč za soočanje z lastno stisko. Skupina je odprtega tipa, vključite se lahko kadar koli. To, da je vaša bližnja oseba z motnjo hranjenja  vključena v naš program ni pogoj, da se v podporno skupino lahko vključi svojec.

Podporna skupina je namenjena bližnjim osebam, ne pa tudi osebam z motnjami hranjenja. Več v rubriki Za bližnje.  

3. Terapevtska skupina za starše oseb z motnjo hranjenja

Skupina je namenjena staršem, ki si želijo intenzivnejšega spoznavanja z naravo motnje hranjenja pri otroku, raziskovanja na kakšen način lahko starši prispevate k okrevanju otroka ter poskrbite za svoje čustvene potrebe. Skupina je pol odprtega tipa. Zaželjeno je, da se v skupino vključita oba starša.

Skupina poteka po pristopu logoterapije in transakcijske analize.  Na vsakem srečanju vodja poda temo kot izhodišče za podajanje lastne izkušnje in dilem. 

4. informiranje po telefonu, e-pošti, osebno, v času uradnih ur

5. prostovoljno delo

V programu sodeluje več prostovoljcev, ki sodelujejo pri izvedbi določenih dejavnosti. S svojo dejavnostjo in vrednotami projekta podpiramo prostovoljstvo. Naša organizacija je v informacijski mreži organizacij, ki nudijo prostovoljno delo pri Slovenski filantropiji.

6. sodelovanje z drugimi organizacijami s področij socialnega varstva, šolstva, zdravstva

7. sodelovanje z mediji

8. predavanja, delavnice v osnovnih in srednjih šolah in izven

9. razvojno-iniciativni projekt, ki je namenjen iskanju novih finančnih sredstev, s katerimi bi podprli obstoječo dejavnost ali pa prispevali k razširitvi projekta Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA. Od leta 2001 naprej smo imeli triletnega generalnega pokrovitelja Svetovalnice,  Poslovni sistem Mercator, ki nam je takrat omogočil obstoj projekta. Prizadevamo si sodelovati z gospodarstvom, saj menimo, da je (in bo) v obstoječem družbenem stanju to vedno bolj pomembno in potrebno.

10. dejavnosti, ki so namenjene strokovnemu napredku in razvoju: supervizija, intervizija, študij, strokovna srečanja, sodelovanje s sofinancerji.


Last update: 30.9.2013