Po diagnostičnem in statističnem priročniku za mentalne motnje (DSM-IV, Diagnostic and statistical manual of mental disorders, American psychiatric association, 1994) so motnje hranjenja opredeljene kot duševne motnje. Duševna motnja ne označuje človeka kot celoto, zato namesto 'anoreksik', 'bulimik' rečemo 'oseba z anoreksijo', 'oseba z bulimijo'.

V omenjenem priročniku sta kot motnji hranjenja opredeljeni anoreksija nervoza in bulimija nervoza. Kompulzivno prenajedanje (binge eating disorder) je opisano pod poglavjem III: Motnje hranjenja, ki niso drugače specificirane. Navadna debelost v DSM-IV  je vključena  v ICD (International Classification of diseases) kot splošno zdravstveno stanje. V DSM-IV se v primeru, da so za določen primer debelosti vzrok psihološki faktorji, zaključi, da gre za prisotnost psiholoških faktorjev, ki vplivajo na zdravstveno stanje.Last update: 30.9.2013