V terapevtskem programu je še nekaj prostih mest,

V eni psihoterapevtskiskupini, ki delujeta v skladu z gestalt psihoterapijo je še nekaj prostih za osebe z motnjami hranjenja  (informacija, september 2014). Poteka tudi vključevanje v Terapevtsko skupino za starše.

Za vključitev v terapevtski program je še nekaj prostih mest

Last update: 30.9.2013