Kaj je podporna skupina za starše in bližnje oseb z motnjo hranjenja?
V Društvu MUZA je vzklila ideja, da bi bilo potrebno poleg osebam z motnjo hranjenja ponuditi podporo tudi njihovim svojcem in bližnjim, saj se ti vzporedno s pojavom motenj hranjenja pri otroku/bližnjemu znajdejo v labirintu nemoči, negotovosti, dvomov, vprašanj, neizrečenih skrbi in besed, sredi stiske... Tako smo na začetku leta 2003 pričeli s srečanji za starše in bližnje oseb z motnjo hranjenja.

Kako poteka srečanje podporne skupine?
Srečanje je ponavadi zasnovano iz dveh delov - aktualnega in tematskega, ki ju loči odmor. V prvem delu imajo člani priložnost, da spregovorijo o svojih skrbeh, svojih občutjih in razmišljanjih, s katerimi so prišli na srečanje, tudi o doživljanju situacije z otrokom/bližnjim.Drugi del pa je zasnovan tematsko, kar pomeni, da je vnaprej pripravljena neka tema. O njej se diskutira, razmišlja, podeli različne poglede in izkušnje, je tudi čas srečanja s samim seboj.

Časovni razpored srečanj podporne skupine:
Skupina se srečuje enkrat mesečno.  Traja od 18.00 do 20.15. 
Skupina se prekine v obdobju dopustov (julij, avgust). Ponovno steče v mesecu septembru.

Kdo vodi skupino?
Skupino vodi zaposleni po principih zakonske in družinske terapije. Torej to ni strokovno oz. terapevtsko vodena skupina, kar pomeni, da vodja ne posega v globljo problematiko osebe oz. družinskih odnosov, za kar bi bila potrebna individualna ali družinska terapija.

Kdo na skupino prihaja?
Na skupinska srečanja prihajajo osebe, ki živijo z osebo, ki je razvila motnjo hranjenja oz. z njo prihajajo v stik (matere, očetje, mati in oče, sorojenec, stari starši, partner, prijateljica/prijatelj).

Srečanje je zasnovano zgolj za svojce in bližnje, in ne tudi za osebe z motnjo hranjenja.

Kaj mi podporna skupina nudi?

 • Podelitev svoje zgodbe, bolečine, negotovosti.
 • Podporo (od drugih, ki so v podobni situaciji, od vodje, tudi jaz sem lahko drugemu v podporo).
 • Srečanje s samim seboj - čutiti svoja doživljanja, svoje občutke: Kaj doživljam jaz ob stiski svojega otroka, kajti vzporedno s pojavom motenj hranjenja v »mojem okolju«, sem se tudi jaz znašla v stiski? (Eden izmed pomembnih pogojev, da lahko pomagam otroku/bližnjemu je, da poskrbim zase, da se jaz v svoji koži kolikor toliko dobro počutim.) Kako lahko jaz poskrbim zase? Kako lahko tudi jaz prispevam k okrevanju osebe z motnjo hranjenja?
 • Vodja vam lahko približa »Svet hrane« ter drugačna vodila, razmišljanje, vedenje, ki veljajo v tem diadnem odnosu.
 • Možnost sposoditi si literaturo iz Muzine knjižnice
 • Ne dajemo »receptov«! (Stvari se v večini primerov ne da posploševati, ker je vsakdo oseba zase, torej potrebuje individualen pristop. Oseba ne okreva čez noč, ampak gre za proces. Izmenjava lastnih izkušenj pa je zelo dobrodošla.)

Dogovori v podporni skupini:

 • Zaupnost (zunaj skupine ne govorim o tem, kar se je govorilo na srečanju oz. ne uporabljam prepoznavnih značilnosti članov in njihovih bližnjih).
 • Pravica reči ne (če pri sebi čutim, da ne želim govoriti o nečem, kar me kdo    vpraša, sodelovati pri aktivnosti, to lahko odklonim).
 • Nasveti, izkušnje (odzivi na povedano so zaželeni, toda ne v obliki nasvetov, ampak v podajanju lastne izkušnje).
 • Med sabo se poslušamo in govorečega ne prekinjam.
 • Mobitel (pred začetkom izklopim mobitel).
 • Prihod na skupino in zapuščanje le-te (na skupino pridem točno in je ne zapuščam pred koncem srečanja; razen v izjemnih primerih, ko to povem na začetku srečanja).

VSAK OD NAJU IMA SVOJE ŽIVLJENJE. OBA MORAVA NAJTI SVOJ PROSTOR. RAZISKATI SVOJ SVET OKOLI SEBE. RAZVITI SVOJE SPOSOBNOSTI.
VESEL-A BOM, ČE BOŠ TUDI TI - MOJA MAMA IN MOJ OČE V NAJINEM ODNOSU POSKUŠAL-A POSKRBETI TUDI ZASE. TO MI VELIKO POMENI!
VČASIH SE POČUTIM, DA SEM JAZ KRIV-A IN ODGOVOREN-NA ZA TVOJO ŽALOST, ZA TVOJO ZASKRBLJENOST. TODA NE ZMOREM BREMEN DVEH ŽALOSTI, DVEH ZASKRBLJENOSTI; TO ŠE POGLABLJA MOJO MOTNJO HRANJENJA.
SEDAJ ME VERJETNO MALO BOLJ RAZUMEŠ, ZAKAJ MI VELIKO POMENI, DA POSKRBIŠ TUDI ZASE, SAJ TAKO BOVA OBA MOČNEJŠA PRI REŠEVANJU NAJINIH TEŽAV.

Lepo povabljeni!Last update: 30.9.2013