Leta 1995 smo v okviru Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, resorja za socialo in zdravstvo začeli organizirati dejavnosti za uporabnike. V tem času se je o motnjah hranjenja v Sloveniji (v primerjavi s sedanjim obdobjem) vedelo zelo malo. Skupaj z Žensko svetovalnico smo bili  prvi, ki smo organizirali skupine za samopomoč. Šlo je za pionirsko delo na področju socialnega varstva. Na poti do današnjega projekta  Svetovalnice za motnje hranjenja  MUZA nam je pomagalo nekaj posameznikov in organizacij, katerim se iz srca zahvaljujemo za njihove nasvete, spodbude in pomoč. Pomembni so nam bili dr. Vesna Leskošek, dr. Jože Ramovš, dr. Ksenija Ramovš, dr. Bogdan Polajner, Center za pomoč mladim, Društvo socialni forum za zasvojenosti in omame, nekateri profesorji iz Fakultete za socialno delo in študija psihologije.

Do danes je projekt Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA prerastel v projekt, kjer je  glavni  poudarek na strokovni terapevtski pomoči osebam z motnjami hranjenja v obliki terapevtskih skupin in individualnih terapij in vseh spremljajočih dejavnosti.  Poleg tega je projekt namenjen tudi ključnim bližnjim osebam ter strokovni in laični javnosti.

V program vključimo osebe z motnjami hranjenja obeh spolov v kateri koli fazi razvoja motnje hranjenja, vendar pa je pri težjih oblikah (ITM pod 17, 5 in pri nevarnosti, da je oseba telesno in življenjsko ogrožena) nujno zdravljenje tudi v okviru zdravstva (Enota  za zdravljenje motenj hranjenja - KOMZ, Pediatrična klinika) ali sočasno ambulantno zdravljenje, kjer je potrebno sodelovanje z osebnim zdravnikom.Last update: 30.9.2013