Bulimija nervoza: BULIMIJA - VOLČJA LAKOTA

Za bulimijo je v Slovenskem medicinskem slovarju zapisano: »Bolezensko povečan apetit, pogosto povezan s hotenim bruhanjem, pri nekaterih psihičnih motnjah, navadno pri mlajših ženskah.«

Glavna značilnost bolezni so faze (napadi) izrazito pretiranega hranjenja, ki jim sledi zavestno povzročeno bruhanje. Vse to spremlja občutek nesposobnosti nadzora nad tem vedenjem ter pretirana zaposlenost s telesno podobo in telesno težo. Epizodam prekomernega hranjenja sledijo občutja krivde, lastne nevrednosti in depresivne motnje. Zloraba psihoaktivnih snovi je sorazmerno pogosta. Če bulimija traja dolgo in je intenzivna (ponavljajoče se bruhanje, prekomerna telesna aktivnost, zloraba laxativov, diuretikov, ipecac sirupa in enemov), jo spremljajo različni telesni zapleti (motnje v prebavnem traktu, v ravnotežju elektrolitov, srčna aritmija, odpovedovanje ledvične funkcije). Preokupiranost s hrano je tako uspešno izrinila iz zavesti neka druga neznosno boleča čustva, kot so praznina, razočaranje, bes, obup.

Diagnostični kriterij za duševno bulimijo po DSM-4

Bulimija nervoza je obravnavana kot samostojna entiteta šele od šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Pred tem je veljala za atipično obliko anoreksije nervoze. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja je vključena v ameriško (DSM-III, IV) in v WHO (MKB-10) klasifikacijo duševnih motenj.

Za postavitev diagnoze bulimija nervoza morajo biti izpolnjeni naslednji kriteriji:

  • ponavljajoča se obdobja prekomernega hranjenja (nažiranja, basanja s hrano)
  • občutek pomanjkljivega nadzora, padca kontrole, nad lastnim hranjenjem v obdobjih prenajedanja
  • prenajedanju sledijo neustrezni mehanizmi zmanjševanja telesne teže t.i. »čiščenje« (bruhanje, jemanje odvajal, diuretikov, stradanje, pretirana telesna aktivnost)
  • preokupiranost oz. stalna okupacija z obliko svojega telesa in telesno težo (strah pred debelostjo)

Tipi bulimije

Ločimo 2 tipa:

Purgativni tip bulimije nervoze

Tu je sredstvo obvladovanja telesne teže bruhanje, do bolečin v želodcu, ki sledi obdobju prenajedanja, zaužitja velikanskih količin visoko kalorične hrane. Napadi prekomernega hranjenja so lahko zelo pogosti, tudi večkrat dnevno. Nekaterim bolnikom že samo bruhanje pomeni olajšanje, nekakšno ugodje, tako, da je pretirano hranjenje zanje le sredstvo, ki sproži bruhanje. Oseba se svojega »nažiranja« sramuje, ponavadi to dela na samem ter z njim nadaljuje do bolečin v želodcu. Uživanje hrane sprošča napetost. Takemu vedenju pa sledijo občutja krivde in lastne nevrednosti, depresivnost, nihanje razpoloženja ter druge motnje. Tudi zaradi vsega tega se želi hrane znebiti. Značilno je, da tu telesna teža niha, je navadno ustrezna njihovi višini ali rahlo nad ali pod povprečjem. Osebe z bulimijo nervozo imajo večinoma ustrezno telesno težo. Indeks telesne mase (ITM = TT(kg) / TV(m)) je 20-25.

Na začetku izzove bruhanje hotno s prsti, kasneje pa je sposobna oseba izzvati refleks bruhanja spontano. Hranjenje postane povsem kaotično, izmenjujejo se obdobja nažiranja in bruhanja, pa uporaba diuretikov in odvajal. Gre za običajno bistra dekleta, ki so uspešna v šoli, ambiciozna, a imajo pri tem same pri sebi veliko dvomov in se počutijo negotove pri urejanju svojega življenja.

Nepurgativni tip bulimije nervoze

Prenajedanju sledijo različni vedenjski vzorci, s katerimi je omogočeno vzdrževanje ustrezne telesne teže: uporaba odvajal, diuretikov, stradanja in /ali pretirane telesne aktivnosti.Last update: 30.9.2013