Temeljna pravila komunikacije v družini

Nasploh v družini je način komuniciranja zelo pomemben. Tudi ko se pogovarjamo z osebo, ki trpi za motnjo hranjenja, kajti tudi od načina komuniciranja je odvisno, kako blizu nas bo spustila oseba.

Spodaj je nekaj iztočnic o pravilih dobre komunikacije, o spoštovanju drug drugega, sposobnosti uspešnega poslušanja (tudi pomenu tolerantnosti in popuščanja) in pomembnosti določanja mej.

»DA« ZA BLIŽNJE

 • Dajte osebi z MH možnost, da predstavi argumente, zaradi katerih ne želi spremeniti svojega stanja (tudi če se vam bodo zdeli neumestni).
 • Dajte ji možnost govoriti o svojih strahovih pred spremembami in vplivi, ki jih lahko imajo na njeno življenje.
 • Poudarite, da ima izbiro in odgovornost pri odločanju o svojem lastnem vedenju.
 • Raziščite možnosti kompromisov - nič ni popolno ali zanič, vse ima dobro in slabo plat.
 • Poslušanje je zelo dobrodošla vrednota in svojemu otroku morate pokazati, da slišite, kar vam govori.
 • Odločitve, ki se tičejo vaše hčere, sprejemajte v sodelovanju z njo – tudi o ostalih problemih, ne le o njeni bolezni.
 • Priznajte, da delate napake.
 • Pokažite, da vam je mar – bodite ljubeči, kot  se le da.
 • Bodite pripravljeni govoriti o tem, kako je vaša vloga vplivala na motnje hranjenja.
 • Izogibajte se besede »ampak« - vedno zveni kritično – raje recite »in«.

»NE«  ZA SKRBNIKE

 • Ne oporekajte, pridigajte ali poskušajte preprečevati z logiko.
 • Ne prevzemajte avtoritativne vloge, ne grozite in se ne pogovarjajte o tem, kdo ima prav.
 • Ne govorite večino časa v  pogovoru.
 • Ne prenašajte svojih osebnih problemov na osebe z motnjo hranjenja.
 • Ne govorite ji, da ima problem le ona, ker problem se deli.
 • Ne postavljajte več kot tri vprašanja zapored.
 • Ne dajajte vtisa, da poznate vse odgovore.
 • Ne dajajte vtisa, da se boste vdali in odnehali.
 • Ne podcenjujte njene stiske…vsakdo je lahko nesrečen.
 • Ne kritizirajte nikogar, ki želi pomagati vaši hčeri.

SMERNICE ZA BLIŽNJE – še posebej starše

 • Vaš otrok se bo počutil varnejše, če boste trdni in odločni.
 • Osnovna družinska pravila so nujna.
 • Upoštevajte partnerjevo mnenje, izogibajte se razhajanju med vašim in njegovim mnenjem, ko »nastopata« skupaj pred otrokom.
 • Poskrbite, da boste s partnerjem enakomerno delili odgovornost za svojega otroka.
 • Ne obupajte.
 • Ne iščite podpore v otroku.
 • Pomembno je, da starši sodelujete med seboj.
 • Konflikti ne delujejo, so neučinkoviti.
 • Četudi nam je težko poslušati, nam mora biti pomembno, kako se oseba z motnjo hranjenja dojema, kako dojema svoje preteklo življenje.
 • Pomembno je, da ji v njeni bolečini stojimo ob strani, da delimo z njo njene izgube in prikrajšanost.
 • Izogibajmo se skrivnostim.
 • Ne morete biti starši in obenem najboljši prijatelji.
 • Ne zanemarjajte se, niti partnerja niti družine.
 • Prosite za pomoč.

»VEŠČINE« STARŠEVSTVA

 • Zagotovo imate v družini pravila – kakšna so?
 • Ta pravila mora poznati vsak družinski član.
 • Starši morajo doseči, da bo v družini vladalo zaupanje.
 • Vsak družinski član naj ima priložnost, da izrazi svoje skrbi in strahove.
 • Pravila ne smejo biti stroga, trdna, temveč prožna glede na starost in zrelost osebe.
 • Za mladega človeka so pravila nujna, da se počuti varnega, da nekdo skrbi zanj.
 • Kršenje pravil je pomembno obravnavati, se pogovoriti.

KOMUNIKACIJA V DRUŽINAH / PARTNERSTVIH

 • V pogovoru naj govori istočasno le ena oseba.
 • Vsakdo mora imeti priložnost govoriti.
 • Bistveno je, da poslušamo, četudi se ne strinjamo.
 • Pretehtajte vse »za« in »proti« vsakega mnenja.
 • Pokažite spoštovanje do vsake osebe, ki govori, četudi se ne strinjate s tem, kar pravi.

(iz brošure Konferenca o motnjah hranjenja za bližnje)Last update: 30.9.2013