Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMOL-u, Oddelku za zdravje in socialno varstvoFIHOUporabnikom našega programa

 

Družbi Poslovni sistem Mercator, ki nam je v letu 2001/02 v kritičnem trenutku omogočila obstoj naše socialno varstvene dejavnosti

 

Frankstahl d.o.o. in drugim donatorjem

Last update: 24.4.2014