Smo Društvo za ustvarjanje in kvaliteto življenja MUZA, znotraj katerega potekata dva projekta:  projekt Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA in nov preventivni projekt "Tvoje telo?" (Body talk), ki je namenjen mladim od 11. do 14. leta starosti.

1. projekt Svetovalnica za motnje hranjenja MUZA (skrajšano Svetovalnica MUZA) deluje na področju socialnega varstva in je sofinancirana s strani  Ministrstva za delo, druzino, socialne zadeve in enake možnosti,  Mestne Obcine Ljubljana (Oddelka za zdravje in socialno varstvo) in donacij uporabnikov. Zavzemamo se za celosten pogled na problematiko motenj hranjenja (anoreksija in bulimija nervoza, kompulzivno prenajedanje in druge oblike).

Motnje hranjenja obravnavamo kot kompleksen problem - celostno dozivljajsko motnjo, ki se v sedanjem trenutku dodatno krepi pod vplivom posledic motnje same (sekundarni vzroki). Primarna vzrocna shema motenj hranjenja je zelo kompleksna (sovplivanje druzine, druzbe, posameznika, dednosti, ...).

Z naso dejavnostjo (glej predstavitev svetovalnice) se trudimo nuditi  (strokovni izvajalci, prostovoljci in uporabniki) cimbolj ustrezno strokovno pomoc pri problematiki motenj hranjenja v slovenskem prostoru.

2. projekt "Tvoje telo?" je mednarodno zasnovan projekt, ki poteka v obliki preventivnih delavnic za ucence v Osnovnih solah  ter predavanj za starse in ucitelje. Glavni namen projekta  je vplivati na graditev pozitivne telesne samopodobe in samospostovanja pri mladih od 11. do 14. leta starosti. Mladi so populacija, ki je najbolj ranljiva za vpliv enostranskih sporocil in podob ki se ticejo  telesnega izgleda in s katerimi se srecujemo v danasnji druzbi (stereotipno prikazane podobe vitkih posameznikov, retusirane fotografije, kult vitkosti, stigmatizacija razlicnih teles). Glej vec pod opis projekta  in na spletni strani Dove self-esteem fond. (dopisi njihovo spletno stran).

Na nasi domaci strani boste lahko nasli nekaj osnovnih informacij, toplo pa ste vabljeni, da v  Drustvu MUZA sodelujete tudi vi.

Kontakt in informacije

Drustvo MUZA

Sedez izvajanja dejavnosti: Ulica stare pravde 11, Ljubljana

Tel.: 01 425 03 38

Uradne ure: sre. in cet. od 13. do 14. ure

E-mail: svetovalnica.muza@gmail.com

Transakcijski racun Drustva MUZA: 07000-0000744177 (Gorenjska banka, d.d. Kranj)

Davcna stevilka: 55199747  

 

Opomba: Drustvo Muza ima status Drustva v javnem interesu. V letu 2008 je bil program s strani Socialne Zbornice verificiran kot javni socialno varstveni program.

Ce zelite podpreti naso dejavnost, nam pri odmeri davcne napovedi lahko namenite 0,5 % delez a davka, ki bi ga namenili drzavi. Na zadnji strani obrazca pod ustrezno tocko napisete naso davcno stevilko.Vabljeni moski z motnjo hranjenja v Psihosocialni terapevtski program

Nas program je od nekdaj (l. 1995/96) namenjen obema spoloma.

Imamo strokovnega delavca, ki je moskega spola in ob tej priloznosti se posebej vabimo moske z motnjami hranjenja, da spregovorite o svojih tezavah in prekinete tabu. 

Na novo smo tudi odprli telefonsko linijo prav posebej za MOSKE z motnjo hranjenja -  vsako  sredah od 11. do 13. ure.

Menimo, da v druzbi se ni zadostne osvescenosti, da motnje hranjenja niso zgolj 'zenski problem'. Vabljeni!

 

 

 

 

TERAPEVTSKA SKUPINA ZA STARSE

Skupina se sestaja dvakrat mesecno ob cetrtkih, od 18. do 19.30.  Pogoj za vkljucitev v skupino je predhodno srecanje z vodjo skupine. Skupina je polodprtega  tipa. . Informacije in prijava po telefonu 040 620 194 ali po e-posti svetovalnice. Vec v rubriki Dejavnosti.

 

 

Vpis v Psihosocialni terapevtski program MUZA - predstavitveno srecanje terapevtskih skupin

V  Psihosocialni terapevtski program MUZA vkljucujemo osebe z motnjami hranjenja obeh spolov od 11. leta dalje  skozi vse  leto  in njihove druzine

Psihosocialni terapevtski program MUZA obsega: eno izmed vrst terapije  (individualne terapije, psihosocialno pomoc  in svetovanje, terapevtski skupini, podporno  terapetsko skupino,  terapijo z otrokom) enkrat na teden, udelezbo na tematskih in kreativnih delavnicah, ki potekajo enkrat na mesec, izletih v naravo in na tridnevnem bivalnem seminarju v zacetku julija. Psihosocialno terapevtsko pomoc nudimo otrokom, mladostnikom, odraslim z motnjami hranjenja in njihovim kljucnim bliznjim osebam. AKTUALNO: Svetovalnica bo od septembra 2016 delovala na lovi lokaciji, na Ulici stare pravde 11 (v blizini gimnazije Poljane) Vabljeni.

l. Podporno-tematska skupina za svojce in druge bliznje

Srecanja podporno-tematske skupine za svojce in bliznje (od oseb z motnjami hranjenja) potekajo enkrat mesec, vsak tretji petek v prostorih svetovalnice na Ulici stare pravde 11.  Skupina je odprtega tipa, lahko se pridruzite kadarkoli. Svojo udelezbo predhodno najavite vsaj tri dni pred srecanjem po telefonu med uradnimi urami ali po e-posti. Vabljeni! Vec v rubriki Za bliznje.

Skupina bo potekala od 18.00 do 20.15 ure

Bilten MUZA

 

Bilten MUZA (leto 2012) dobite v nasi svetovalnici. Ce zelite, vam ga posljemo.

 

Last update: 16.4.2014