ŽENSKA SVETOVALNICA
Langusova 21
1000 Ljubljana Vič
Tel.: 01 25 11 602, 01 25 11 603
spletna stran: http://www.drustvo-zenska-svetovalnica.si/

SVETOVALNICA PU
Ul. Stare pravde 2
1000 Ljubljana
Tel./Faks: 01 282 10 87
E-pošta: svetovalnicaPU@siol.net
Spletna stran: http://www.svetovalnica-pu-org/

KLINIČNI ODDELEK ZA MENTALNO ZDRAVJE
Enota za zdravljenje motenj hranjenja
Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel.: 01 587 49 00, 01 587 49 49
Faks: 01 540 21 58

PEDIATRIČNA KLINIKA (do 14.leta)
Oddelek za otroško psihiatrijo
Vrazov trg 1
1000 Ljubljana
Tel.: 01 522 92 69

OVEREATERS ANONYMOUS
OA - Slovenska skupnost
p.p. 4382
1001 Ljubljana
E-mail: oaslo@hotmail.com
Spletna stran: www.geocities.com/oaslo

CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK
Šentvid pri Stični 44
1296 Šentvid pri Stični
Tel.: 01 788 74 50
Faks: 01 788 74 70
E-mail: center.zdravljenje.otrok@siol.net
Spletna stran: http://www.czbo.si/Last update: 30.9.2013